KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

youtube Slider 2 slider img-banner banner

Chi Tiết

  • thép hộp, hộp thép vuông thép chữ nhật chịu nhiệt

  • Giá: 20,000 VNĐ - 19,500 VNĐ

 TT Tên hàng - Quy cách ĐVT Số lượng 
Thép Hộp  thép hộp nhập khẩu chất lượng tốt nhất - giá thành hợp lý nhất-giao hầng nhanh nhất hàng có sẵn trong kho .
 1 100 x 100 x 5 x 6000mm cây 200.0 
2 100 x 100 x 6 x 6000mm cây 200.0 
3 100 x 100 x 8 x 6000mm cây 150.0 
4 100 x 100 x 8 x 12000mm cây 150.0 
5 120 x 120 x 5 x 6000mm cây 180.0 
6 150 x 150 x 6 x 6000mm cây 180.0 
7 150 x 150 x 8 x 6000mm cây 180.0 
8 100 x 150 x 5 x 6000mm cây 200.0 
9 50 x 50 x 5 x 6000mm cây 200.0 
10 50 x 50 x 6 x 6000mm cây 200.0 
11 60 x 60 x 5 x 6000mm cây 200.0 
12 60 x 60 x 6 x 6000mm cây 200.0 
13 70 x 70 x 5 x 6000mm cây 200.0 
14 70 x 70 x 6 x 6000mm cây 200.0 
15 75 x 75 x 5 x 6000mm cây 200.0 
16 75 x 75 x 6 x 6000mm cây 200.0 
17 75 x 75 x 8 x 6000mm cây 200.0 
18 80 x 80 x 5 x 6000mm cây 200.0 
19 80 x 80 x 6 x 6000mm cây 200.0 
20 80 x 80 x 8 x 6000mm cây 200.0 
21 50 x 100 x 5 x 6000mm cây 200.0 
22 50 x 100 x 6 x 6000mm cây 150.0 
23 50 x 100 x 8 x 6000mm cây 150.0 
24 50 x 100 x 10 x 6000mm cây 150.0 
25 75 x 150 x 5 x 6000mm cây 150.0 
26 75 x 150 x 6 x 6000mm cây 150.0 
27 75 x 150 x 8 x 6000mm cây 150.0 
28 70 x 70 x 5 x 6000mm cây 200.0 
29 80 x 80 x 5 x 6000mm cây 200.0 
30 80 x 80 x 5 x 6000mm cây 200.0 
31 200 x 200 x 4 x 6000mm cây 200.0 
32 200 x 200 x 5 x 6000mm cây 200.0 
33 200 x 200 x 6 x 6000mm cây 200.0 
34 200 x 200 x 8 x 6000mm cây 200.0 
35 200 x 200 x 10 x 6000mm cây 200.0 
36 100 x 200 x 5 x 6000mm cây 500.0 
37 100 x 50 x 5 x 6000mm cây 200.0 
38 120 x 80 x 5 x 6000mm cây 200.0 
39 150 x 100 x 8 x 6000mm cây 200.0 
40 200 x 150 x 6 x 6000mm cây 200.0 
41 200 x 150 x 8 x 6000mm cây 200.0 
42 150 x 150 x 12 x 6000mm cây 200.0 
43 60 x 120 x 5 x 6000mm cây 200.0 
44 60 x 120 x 6 x 6000mm cây 200.0 
45 60 x 120 x 8 x 6000mm cây 200.0 
46 75 x 150 x 5 x 6000mm cây 200.0 
47 75 x 150 x 6 x 6000mm cây 200.0 
48 250 x 150 x 6 x 6000mm cây 200.0 
49 250 x 150 x 8 x 6000mm cây 200.0 
50 300 x 300 x 9.5 x 6000mm cây 58.0 
51 300 x 300 x 12.7 x 6000mm cây 50.0

Sản Phẩm Khác