thép hộp, hộp thép vuông thép chữ nhật chịu nhiệt

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

youtube slider banner

Chi tiết

  • thép hộp, hộp thép vuông thép chữ nhật chịu nhiệt

  • Giá: 20,000 VNĐ - 19,500 VNĐ

 TT Tên hàng - Quy cách ĐVT Số lượng 
Thép Hộp  thép hộp nhập khẩu chất lượng tốt nhất - giá thành hợp lý nhất-giao hầng nhanh nhất hàng có sẵn trong kho .
 1    100 x 100 x 5 x 6000mm 
2      100 x 100 x 6 x 6000mm 
3      100 x 100 x 8 x 6000mm 
4      100 x 100 x 8 x 12000mm  
5      120 x 120 x 5 x 6000mm 
6      150 x 150 x 6 x 6000mm 
7      150 x 150 x 8 x 6000mm 
8     100 x 150 x 5 x 6000mm 
9      50 x 50 x 5 x 6000mm 
10    50 x 50 x 6 x 6000mm 
11     60 x 60 x 5 x 6000mm 
12     60 x 60 x 6 x 6000mm 
13     70 x 70 x 5 x 6000mm  
14     70 x 70 x 6 x 6000mm 
15     75 x 75 x 5 x 6000mm
16     75 x 75 x 6 x 6000mm  
17     75 x 75 x 8 x 6000mm
18     80 x 80 x 5 x 6000mm 
19     80 x 80 x 6 x 6000mm 
20     80 x 80 x 8 x 6000mm 
21     50 x 100 x 5 x 6000mm 
22     50 x 100 x 6 x 6000mm 
23     50 x 100 x 8 x 6000mm 
24     50 x 100 x 10 x 6000mm 
25     75 x 150 x 5 x 6000mm 
26     75 x 150 x 6 x 6000mm 
27     75 x 150 x 8 x 6000mm  
28     70 x 70 x 5 x 6000mm 
29     80 x 80 x 5 x 6000mm 0 
30    80 x 80 x 5 x 6000mm 
31     200 x 200 x 4 x 6000mm 
32    200 x 200 x 5 x 6000mm 
33    200 x 200 x 6 x 6000mm 
34    200 x 200 x 8 x 6000mm
35    200 x 200 x 10 x 6000mm 
36    100 x 200 x 5 x 6000mm 
37    100 x 50 x 5 x 6000mm 
38    120 x 80 x 5 x 6000mm 
39    150 x 100 x 8 x 6000mm 
40    200 x 150 x 6 x 6000mm 
41    200 x 150 x 8 x 6000mm 
42   150 x 150 x 12 x 6000mm 
43     60 x 120 x 5 x 6000mm 
44     60 x 120 x 6 x 6000mm 
45     60 x 120 x 8 x 6000mm 
46     75 x 150 x 5 x 6000mm 
47     75 x 150 x 6 x 6000mm 
48     250 x 150 x 6 x 6000mm 
49     250 x 150 x 8 x 6000mm 
50     300 x 300 x 9.5 x 6000mm 
51     300 x 300 x 12.7 x 6000mm 

Sản phẩm khác